Valises NANUK

Filtrez
  NANUK 923-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 923
  à partir de €233,95

  Dimensions intérieures (LxLxH) 422 mm x 287 mm x 137 mm

  NANUK 933-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 933
  à partir de €269,95

  Dimensions intérieures (LxLxH) 457 mm x 330 mm x 241 mm

  NANUK 938-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 938
  à partir de 384,95 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 546 mm x 318 mm x 294 mm

  NANUK 950-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 950
  à partir de €339,95

  Dimensions intérieures (LxLxH) 521 mm x 389 mm x 257 mm

  NANUK 955-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 955
  à partir de 439,45 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 559 mm x 432 mm x 259 mm

  NANUK 962
  NANUK 962
  à partir de €537,95

  Dimensions intérieures (LxLxH) 771 mm x 419 mm x 236 mm

  NANUK 963-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 963
  à partir de 481,95 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 737 mm x 457 mm x 269 mm

  NANUK 965-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 965
  à partir de 531,45 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 737 mm x 457 mm x 356 mm

  NANUK 968-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 968
  à partir de 477,95 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 546 mm x 546 mm x 300 mm

  NANUK 970-Nanuk Valise-Noir-Empty-NANUK
  NANUK 970
  à partir de 521,45 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 610 mm x 610 mm x 361 mm

  Angle de Nanuk 975
  NANUK 975
  à partir de €717,95

  Dimensions intérieures (LxLxH) 762 mm x 553 mm x 457 mm

  Série NANUK 975
  à partir de 563,95 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 762 mm x 553 mm x 457 mm

  Complet
  Angle de 975m
  NANUK 975M
  €0,00

  Dimensions intérieures (LxLxH) 762 mm x 553 mm x 457 mm

  NANUK 975T Angle
  NANUK 975T
  à partir de 563,95 euros

  Dimensions intérieures (LxLxH) 762 mm x 553 mm x 457 mm